FAQ

AANWEZIGHEDEN EN STIPTHEID

Het is wenselijk dat uw kind engagement toont door elke les aanwezig te zijn. Bij belet of ziekte is het fijn dit even te melden via mail info@hetdansatelier.be of via GSM op 0475/76.41.86.

Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig is (met haren in een dot en in uniform). ALs men klaar is kan men vooraan in de zaal wachten. Zo kan de les tijdig starten.
Om de wissels tussen de groepen (vooral zaterdag) vlot te laten verlopen, zou ik willen vragen dat de ouders vertrekken als hun kind klaar is. Vanaf een bepaalde leeftijd kan het een goede oefening zijn voor uw kind om zich zelfstandig om te kleden (denk aan makkelijke kleding voor de dotjes).

Prijzen

Kleuterdans

195,00€ / jaar

Klassiek Ballet

210,00€ / jaar voor 1 uur
260,00€ / jaar voor 1,5 uur

lessenrooster

Kleuterdans

Zaterdag :
09u00 – 10u00

Klassiek Ballet

Dinsdag :
17u00 – 18u30 Juniors
Woensdag :
14u30 – 17u00 Juniors
Vrijdag :
19u30 – 21u00 Seniors
Zaterdag :
10u00 – 10u00 Klas 1
11u00 – 11u00 Klas 2
12u00 – 13u00 Klas 5

AGENDA

Tijdens de schoolvakanties is er geen dansles.
De laatste zaterdag voor aanvang van een vakantie is er nog steeds les.

VAKANTIEDAGEN waarop er géén dansles is:

 • Start dansjaar 2024-2025: de lessen starten vanaf 7 september 2024
 • Herfstvakantie: maandag 28 oktober t.e.m zondag 3 november 2024
 • Kerstvakantie: maandag 23 december 2023 t.e.m zondag 5 januari 2025
 • Krokusvakantie: maandag 3 t.e.m zondag 9 maart 2025
 • Paasvakantie week 1: maandag 7 t.e.m maandag 21 april 2025
 • DAG VAN DE ARBEID: donderdag 1 mei 2025
 • HEMELVAART: donderdag 29 t.e.m zaterdag 31 mei 2025
 • Laatste dansles: zaterdag 14 juni 2025

kLEDING

Kleuterdans

De haren zijn elke les in een verzorgde staart of een dotje.
Voor elke les ga je even naar het toilet en je brengt GEEN drinken mee in de les.

Uniform kan je bij ons verkrijgen.

Klassiek Ballet

Uniform en balletschoentjes verplicht vanaf de balletklasjes.
Alle uniformkledij kan je bij ons verkrijgen
Voorzie al je uniformkledij van je naam (balletpakje, balletkousen & schoenen)
Verder dragen we géén juwelen, t-shirts, armbandjes…
Ballerina’s komen ELKE les met een verzorgde dot.
Voor elke les gaan je even naar het toilet.

PARKING

Zoals u weet is het parkeeraanbod beperkt. Om het parkeren en het brengen en afhalen van uw kind zo vlot mogelijk te laten verlopen, enkele afspraken:

 • probeer onze parkeerstrook te gebruiken als een “Kiss & Ride”
 • probeer hoffelijk te parkeren en de draaiopening achteraan vrij te laten
 • parkeer zoveel mogelijk achter het hek, ervoor mag ook maar alleen als er achter het hek geen plaats is.

Als iedereen deze afspraken respecteert, is het voor iedereen makkelijker om de kinderen te brengen en af te halen.