Aanwezigheden, stiptheid.

Het is wenselijk dat uw kind engagement toont door elke les aanwezig te zijn. Bij belet of ziekte is het fijn dit even te melden via mail info@hetdansatelier.be of via GSM op 0475/76.41.86.

Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig is (met haren in een dot en in uniform). ALs men klaar is kan men vooraan in de zaal wachten. Zo kan de les tijdig starten.
om de wissels tussen de groepen (vooral zaterdag) vlot te laten verlopen, zou ik willen vragen dat de ouders vertrekken als hun kind klaar is. Vanaf een bepaalde leeftijd kan het een goede oefening zijn voor uw kind om zich zelfstandig om te kleden (denk aan makkelijke kledi voor de dotjes).

Men kan niet blijven kijken tijdens de lessen. Enkel voor pré-ballet tijdens de eerste les.
Gelieve ook na de les van uw kind andere lessen niet te storen.