Zoals u weet is het parkeeraanbod beperkt. Om het parkeren en het brengen en afhalen van uw kind zo vlot mogelijk te laten verlopen, enkele afspraken:

  • probeer onze parkeerstrook te gebruiken als een “Kiss & Ride”
  • gelieve uw wagen niet te laten staan tijdens de les van uw kind, dus zeker niet uw auto laten staan als u boodschappen gaat doen
  • probeer hoffelijk te parkeren en de draaiopening achteraan vrij te laten
  • parkeer zoveel mogelijk achter het hek, ervoor mag ook maar alleen als er achter het hek geen plaats is.

Als iedereen deze afspraken respecteert, is het voor iedereen makkelijker om de kinderen te brengen en af te halen.